Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για  ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert

Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή

Χώρα Όνομα Νόμισμα Αγορά Πώληση
United States of America Dollars USD 0.91440 0.86534
United Kingdom Pounds GBP 1.15137 1.08959
Canada Dollars CAD 0.68169 0.64178
Australia Dollars AUD 0.62838 0.59159
Switzerland Francs CHF 0.91559 0.86200
Sweden Kronor SEK 0.09635 0.09024
Norway Krone NOK 0.10490 0.09825
Denmark Kroner DKK 0.13726 0.12855
Turkey Liras TRL 0.15869 0.14055
Albania Leke ALL 0.00862 0.00764
United Arab Emirates Dirhams AED 0.24773 0.22101
Bulgaria Leva BGL 0.54724 0.47564
China Yuan Renminbi CNY 0.13268 0.11980
Czech Republic Koruny CZK 0.04188 0.03640
Hungary Forint HUF 0.00332 0.00288
Japan Yen JPY 0.00880 0.00764
Poland Zlotych PLN 0.25133 0.21845
Romania Lei RON 0.22649 0.19685
Russia Rubles RUR 0.01482 0.01288
Israel New Shekels ILS 0.26511 0.22795
United States of America Dollars USD 0.91440 0.86534
United Kingdom Pounds GBP 1.15137 1.08959
Canada Dollars CAD 0.68169 0.64178
Australia Dollars AUD 0.62838 0.59159
Switzerland Francs CHF 0.91559 0.86200
Sweden Kronor SEK 0.09635 0.09024
Norway Krone NOK 0.10490 0.09825
Denmark Kroner DKK 0.13726 0.12855
Turkey Liras TRL 0.15869 0.14055
Albania Leke ALL 0.00862 0.00764
United Arab Emirates Dirhams AED 0.24773 0.22101
Bulgaria Leva BGL 0.54724 0.47564
China Yuan Renminbi CNY 0.13268 0.11980
Czech Republic Koruny CZK 0.04188 0.03640
Hungary Forint HUF 0.00332 0.00288
Japan Yen JPY 0.00880 0.00764
Poland Zlotych PLN 0.25133 0.21845
Romania Lei RON 0.22649 0.19685
Russia Rubles RUR 0.01482 0.01288
Israel New Shekels ILS 0.26511 0.22795
United States of America Dollars USD 0.91440 0.86534
United Kingdom Pounds GBP 1.15137 1.08959
Canada Dollars CAD 0.68169 0.64178
Australia Dollars AUD 0.62838 0.59159
Switzerland Francs CHF 0.91559 0.86200
Sweden Kronor SEK 0.09635 0.09024
Norway Krone NOK 0.10490 0.09825
Denmark Kroner DKK 0.13726 0.12855
Turkey Liras TRL 0.15869 0.14055
Albania Leke ALL 0.00862 0.00764
United Arab Emirates Dirhams AED 0.24773 0.22101
Bulgaria Leva BGL 0.54724 0.47564
China Yuan Renminbi CNY 0.13268 0.11980
Czech Republic Koruny CZK 0.04188 0.03640
Hungary Forint HUF 0.00332 0.00288
Japan Yen JPY 0.00880 0.00764
Poland Zlotych PLN 0.25133 0.21845
Romania Lei RON 0.22649 0.19685
Russia Rubles RUR 0.01482 0.01288
Israel New Shekels ILS 0.26511 0.22795
United States of America Dollars USD 0.91440 0.86534
United Kingdom Pounds GBP 1.15137 1.08959
Canada Dollars CAD 0.68169 0.64178
Australia Dollars AUD 0.62838 0.59159
Switzerland Francs CHF 0.91559 0.86200
Sweden Kronor SEK 0.09635 0.09024
Norway Krone NOK 0.10490 0.09825
Denmark Kroner DKK 0.13726 0.12855
Turkey Liras TRL 0.15869 0.14055
Albania Leke ALL 0.00862 0.00764
United Arab Emirates Dirhams AED 0.24773 0.22101
Bulgaria Leva BGL 0.54724 0.47564
China Yuan Renminbi CNY 0.13268 0.11980
Czech Republic Koruny CZK 0.04188 0.03640
Hungary Forint HUF 0.00332 0.00288
Japan Yen JPY 0.00880 0.00764
Poland Zlotych PLN 0.25133 0.21845
Romania Lei RON 0.22649 0.19685
Russia Rubles RUR 0.01482 0.01288
Israel New Shekels ILS 0.26511 0.22795
United States of America Dollars USD 0.91440 0.86534
United Kingdom Pounds GBP 1.15137 1.08959
Canada Dollars CAD 0.68169 0.64178
Australia Dollars AUD 0.62838 0.59159
Switzerland Francs CHF 0.91559 0.86200
Sweden Kronor SEK 0.09635 0.09024
Norway Krone NOK 0.10490 0.09825
Denmark Kroner DKK 0.13726 0.12855
Turkey Liras TRL 0.15869 0.14055
Albania Leke ALL 0.00862 0.00764
United Arab Emirates Dirhams AED 0.24773 0.22101
Bulgaria Leva BGL 0.54724 0.47564
China Yuan Renminbi CNY 0.13268 0.11980
Czech Republic Koruny CZK 0.04188 0.03640
Hungary Forint HUF 0.00332 0.00288
Japan Yen JPY 0.00880 0.00764
Poland Zlotych PLN 0.25133 0.21845
Romania Lei RON 0.22649 0.19685
Russia Rubles RUR 0.01482 0.01288
Israel New Shekels ILS 0.26511 0.22795
United States of America Dollars USD 0.91440 0.86534
United Kingdom Pounds GBP 1.15137 1.08959
Canada Dollars CAD 0.68169 0.64178
Australia Dollars AUD 0.62838 0.59159
Switzerland Francs CHF 0.91559 0.86200
Sweden Kronor SEK 0.09635 0.09024
Norway Krone NOK 0.10490 0.09825
Denmark Kroner DKK 0.13726 0.12855
Turkey Liras TRL 0.15869 0.14055
Albania Leke ALL 0.00862 0.00764
United Arab Emirates Dirhams AED 0.24773 0.22101
Bulgaria Leva BGL 0.54724 0.47564
China Yuan Renminbi CNY 0.13268 0.11980
Czech Republic Koruny CZK 0.04188 0.03640
Hungary Forint HUF 0.00332 0.00288
Japan Yen JPY 0.00880 0.00764
Poland Zlotych PLN 0.25133 0.21845
Romania Lei RON 0.22649 0.19685
Russia Rubles RUR 0.01482 0.01288
Israel New Shekels ILS 0.26511 0.22795
United States of America Dollars USD 0.91440 0.86534
United Kingdom Pounds GBP 1.15137 1.08959
Canada Dollars CAD 0.68169 0.64178
Australia Dollars AUD 0.62838 0.59159
Switzerland Francs CHF 0.91559 0.86200
Sweden Kronor SEK 0.09635 0.09024
Norway Krone NOK 0.10490 0.09825
Denmark Kroner DKK 0.13726 0.12855
Turkey Liras TRL 0.15869 0.14055
Albania Leke ALL 0.00862 0.00764
United Arab Emirates Dirhams AED 0.24773 0.22101
Bulgaria Leva BGL 0.54724 0.47564
China Yuan Renminbi CNY 0.13268 0.11980
Czech Republic Koruny CZK 0.04188 0.03640
Hungary Forint HUF 0.00332 0.00288
Japan Yen JPY 0.00880 0.00764
Poland Zlotych PLN 0.25133 0.21845
Romania Lei RON 0.22649 0.19685
Russia Rubles RUR 0.01482 0.01288
Israel New Shekels ILS 0.26511 0.22795
United States of America Dollars USD 0.91440 0.86534
United Kingdom Pounds GBP 1.15137 1.08959
Canada Dollars CAD 0.68169 0.64178
Australia Dollars AUD 0.62838 0.59159
Switzerland Francs CHF 0.91559 0.86200
Sweden Kronor SEK 0.09635 0.09024
Norway Krone NOK 0.10490 0.09825
Denmark Kroner DKK 0.13726 0.12855
Turkey Liras TRL 0.15869 0.14055
Albania Leke ALL 0.00862 0.00764
United Arab Emirates Dirhams AED 0.24773 0.22101
Bulgaria Leva BGL 0.54724 0.47564
China Yuan Renminbi CNY 0.13268 0.11980
Czech Republic Koruny CZK 0.04188 0.03640
Hungary Forint HUF 0.00332 0.00288
Japan Yen JPY 0.00880 0.00764
Poland Zlotych PLN 0.25133 0.21845
Romania Lei RON 0.22649 0.19685
Russia Rubles RUR 0.01482 0.01288
Israel New Shekels ILS 0.26511 0.22795

Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο

Επιλέξτε ενέργεια

>

Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;

Live εξέλιξη των τιμών στις πωλήσεις συναλλάγματος

Ευρώπη

1 EUR = 1.08959 GBP
1 EUR = 0.01288 RUR
1 EUR = 0.47564 BGL
1 EUR = 0.00764 ALL
1 EUR = 0.19685 RON
1 EUR = 0.21845 PLN
1 EUR = 0.00288 HUF
1 EUR = 0.0364 CZK
1 EUR = 0.12855 DKK
1 EUR = 0.09825 NOK
1 EUR = 0.09024 SEK
1 EUR = 0.862 CHF

Ασία

1 EUR = 0.1198 CNY
1 EUR = 0.00764 JPY
1 EUR = 0.14055 TRL
1 EUR = 0.22101 AED
1 EUR = 0.22795 ILS

Αμερική

1 EUR = 0.86534 USD
1 EUR = 0.64178 CAD

Αυστραλία

1 EUR = 0.59159 AUD

Δείτε τις ισοτιμίες

>